Členství v ZO

V naší základní organizaci evidujeme 2 typy členství v odborech. Standartní a Tajné členství. Je tedy pouze na Vás jakou variantu zvolíte. Nedoporučujeme vstup lidem, kteří jsou pod agenturou nebo mají smlouvu na dobu určitou. Takovéto lidi je pak celkem těžké z pracovního hlediska hájit. Dále nedoporučujeme vstup do odborů lidem v insolvenci čí exekuci.

V případě ukončení pracovního poměru je nás nutné informovat posláním regulérní výpovědi dle STANOV OS KOVO a v případě, že máte zapůjčený nějaký majetek nutno vrátit! Formulář k výpovědi naleznete zde (odkaz), a poslat na adresu ZO.

Adresa ZO:

ZO OS KOVO Brembo Ostrava,

Na Rovince 875,

Ostrava –Hrabová 720 00

 

Standartní členství

Je nejčastější a nejjednodušší formou členství v odborových organizacích v ČR. Po vyplnění přihlášky se Vám každý měsíc strhává 1% z čisté mzdy. Obrovskou výhodu oproti tajnému členství vidíme v tom, že zaměstnavatel má přehled o tom, kolika lidem jsou příspěvky sráženy ze mzdy, a tak k nám chová alespoň nějakou formu respektu. Čím větší to číslo členské základny je, tím menší radost z toho Společnost má. Samozřejmě tomu odpovídá i váha slova s jakou odborová organizace vyjednává, například o kolektivní smlouvě apod..

Tajné členství

Druhá varianta, jak být členem naší ZO je určena zejména pro vedoucí pracovníky myšleno tím mistři, střední management, apod….Platba měsíčního příspěvku probíhá z vlastního bankovního účtu, mzdová účtárna a potažmo vedení Společnosti tedy nemá přehled o tom, zda v odborech jste či nikoliv! Všechna data jsou přísně důvěrná a nikde se dál nešíří!!! Měsíční příspěvek ve výši 200 Kč posílejte na náš bankovní účet číslo: 2901271034/2010vedený u peněžního ústavu Fio Banka. Nezapomeňte uvést váš variabilní symbol xxxxxx, který jste obdrželi s přihláškou. Variabilní symbol má každý svůj a není tedy možné, aby dva lidé měli stejný.